Tổ chức Christmas & New Year Party AIC & Decom Holdings

Tổ chức Christmas New Year Party AIC & Decom Holdings

EMA Sài Gòn hân hạnh được đồng hành cùng AIC & Decom Holdings tổ chức Christmas New Year Party tại President Room của Renaissance Riverside.

Tổ chức Christmas New Year Party

Buổi Christmas & New Year Party diễn ra ấm cúng với sự xuất hiện của ban lãnh đạo công ty cùng những thành viên nồng cốt tổng kết hành trình một năm vừa qua

Backdrop chụp ảnh buổi tổ chức Christmas & New Year Party
Backdrop chụp ảnh buổi tổ chức Christmas New Year Party
Khu vực tiệc buổi tổ chức Christmas & New Year Party
Khu vực tiệc buổi tổ chức New Year Party
Không khí buổi tiệc Christmas New Year Party
Không khí buổi tiệc New Year Party
Không khí buổi tiệc New Year Party
Không khí buổi tiệc New Year Party
Không khí buổi tiệc New Year Party
Không khí buổi tiệc New Year Party
Comments for this post are closed.