Lễ kỷ niệm thành lập là một trong những sự kiện vô cùng quan trọng tại công ty. Vào dịp mỗi năm hoặc những năm có cột mốc quan trọng đều được doanh nghiệp tổ chức.

Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập là một trong những dịp để công ty có thể nhìn lại quá trình hoạt động trong những năm vừa qua, những  thành tựu đáng nhớ mà công ty đã gặt hái. Đây còn là dịp để tri ân những thành viên xuất sắc trong công ty. Là dịp tri ân các đối tác khách hàng đã cùng đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua.

Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty CMC
Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty CMC