Lễ khai trương văn phòng DXMN CN Bình Phước

Lễ khai trương văn phòng ĐXMN CN Bình Phước

Sáng 7/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam chính thức làm lễ khai trương văn phòng chi nhánh Bình Phước tại địa chỉ Quốc lộ 13, Kp4, TT. Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Sáng 7/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam chính thức khai trương chi nhánh Bình Phước tại địa chỉ Quốc lộ 13, Kp4, TT. Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Lễ khai trương văn phòng ĐXMN CN Bình Phước

Chuẩn bị set up cho lễ khai trương văn phòng DXMN CN Bình Phước
Chuẩn bị set up cho lễ khai trương văn phòng DXMN CN Bình Phước
Khách mời chụp ảnh lưu niệm
Khách mời chụp ảnh lưu niệm
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
BLĐ trao hoa lưu niệm
BLĐ trao hoa lưu niệm
Nghi thức cắt băng khai trương
Nghi thức cắt băng khai trương
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
Đội lân sư rồng biểu diễn chúc mừng khai trương hồng phát
Comments for this post are closed.